ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΥΑ ΜΥΤΗ, ΠΑΡΟΣ

Περιοχή Μακριά Μύτη, Πάρος
Έκταση 4000μ2
Κατηγορία Αρχιτεκτονική Τοπίου
Έργο Μελέτη

Η ηρεμία που αποπνέει η τοποθεσία ήταν το βασικό στοιχείο που έδωσε την κατεύθυνση σχεδιασμού του περιβάλλοντα χώρου αυτής της κατοικίας. Απλές σχεδιαστικές γραμμές και χρήση τοπικών υλικών διαμόρφωσαν έναν χώρο που έρχεται σε απόλυτη αρμονία με το κτίριο αλλά και με το ευρύτερο τοπίο της περιοχής.

Η κύρια είσοδος, με τις πολύκλαδες ελιές και τα χαμηλά αγρωστώδη φυτά, οδηγεί στο εσωτερικό της κατοικίας ενώ επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στον κήπο.

Μία πισίνα χωροθετείται κοντά στον κύριο καθιστικό χώρο της κατοικίας αλλά ταυτόχρονα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κήπου. Σε άμεση οπτική επαφή με την πισίνα δημιουργείται ένας μικρός  καθιστικός χώρος όπου κατασκευάζεται μια ξύλινη πέργκολα και ένας πάγκος για BBQ, από σκυρόδεμα.

Υλικά εδαφοκάλυψης όπως το σκυρόδεμα και το ξύλο, δημιουργούν διαδρομές και περιοχές ανάπαυσης. Το δάπεδο από σκυρόδεμα «αποδομείται» καθώς το διαδέχονται μονοπάτια από πατημένο χώμα. Τα χωμάτινα μονοπάτια ανάμεσα σε πλούσιες φυτεύσεις από μεσογειακά είδη επιτρέπουν την ελεύθερη περιήγηση στον κήπο.

Ο υπάρχων ελαιώνας διατηρείται και εντάσσεται στον κήπο ενώ κάποιες ελιές επιλέγονται για μεταφύτευση σε νέες θέσεις.