ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΛΑΝΤΩΝΗ, ΠΑΡΟΣ

Περιοχή Λολαντώνης, Πάρος
Έκταση 10000μ2
Κατηγορία Αρχιτεκτονική Τοπίου
Έργο Μελέτη

Το νερό πάντα δημιουργεί την αίσθηση της κίνησης και της ροϊκότητας και αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του περιβάλλοντα χώρου αυτής της κατοικίας. Το οικόπεδο βρίσκεται μπροστά στην ακτή ενώ η τοπογραφία του μαρτυρά την ύπαρξη ενός μικρού ρέματος που οδηγεί το νερό της βροχής από το πάνω μέρος του οικοπέδου προς τη θάλασσα.

Αυτή η ροϊκότητα έδωσε το έναυσμα για ένα σχεδιασμό που ενισχύει την ανάμνηση του ρέματος, μέσω ιδιαίτερων φυτεύσεων που θυμίζουν το υγρό στοιχείο και διατρέχουν το οικόπεδο από βορρά προς νότο ενώ πρακτικά γίνεται μια διαχείριση νερού τέτοια ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση νερού κοντά στην κατοικία και η έντονη επιφανειακή απορροή και διάβρωση του εδάφους.

Οι φυτεύσεις είναι μεσογειακές και έντονα επηρεασμένες από τη βλάστηση της γύρω περιοχής με σκοπό την ομαλή ένταξη του οικοπέδου στο τοπίο. Ταυτόχρονα οι φυτεύσεις εξυπηρετούν τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες της κατοικίας.