ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΥΝΤΑ, ΠΑΡΟΣ

Περιοχή Πούντα, Πάρος
Έκταση 1.200 μ2
Κατηγορία Αρχιτεκτονική Τοπίου
Έργο Μελέτη και Επίβλεψη κατασκευής

Τη βασική ιδέα για τον σχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου της εξοχικής κατοικίας αποτελέσαν η γεωμετρία και οι απλές σχεδιαστικές γραμμές του κτιρίου. Η σύνθεση του φυτικού υλικού συνδυάζεται διακριτικά με τα δομικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου τοπίου. Οι φυτεύσεις δημιουργούν ένα μεσογειακό και ξηρομορφικό τοπίο, με ποικιλία υφών, χρωμάτων και αρωμάτων που προσδίδουν στον χώρο αρμονία και εποχικότητα, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

*Σε συνεργασία με την εταιρία React Architects