ΕΡΓΑ

Η LandWorks αναλαμβάνει μια ποικιλία έργων αρχιτεκτονικής τοπίου ευρείας κλίμακας που κυμαίνονται από μικρές ιδιωτικές κατοικίες έως μεγάλους πολυλειτουργικούς χώρους. Κάθε επέμβαση έχει στόχο την προστασία αλλά και την ενίσχυση της σχέσης ανθρώπου και φύσης, την ανάδειξη του τοπίου και τη βελτίωση των συνθηκών ανθρώπινης διαβίωσης.
Στον σχεδιασμό μας λαμβάνεται υπόψη η τοπογραφία, η μορφολογία του εδάφους, οι φυσικοί πόροι, η υφιστάμενη και γηγενής βλάστηση, οι υποδομές και τα κτίρια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία λειτουργικών, βιώσιμων και υψηλής ποιότητας έργων. Η LandWorks διευρύνει συνεχώς την ερευνητική και εκπαιδευτική της δραστηριότητα και η επιτυχία της μπορεί να επιβεβαιωθεί από την ποιότητα των εφαρμοσμένων έργων της.

LANDWORKS

Η εταιρία Αρχιτεκτονικής Τοπίου LandWorks αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου. Παρέχει καινοτόμες ιδέες και λύσεις σχεδιασμού, μέσω ενός δημιουργικού συνθετικού συνδυασμού ανθρώπινων αναγκών, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αισθητικής αξίας, επιστημονικής έρευνας και τέχνης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 144, Μαρούσι, ΤΚ 15126, Ελλάδα Τηλέφωνο:(+30) 210 802 0912 Fax:(+30) 210 802 0914 Κινητό:(+30) 697 201 0204 | (+30) 697 217 2027 Email:info[at]landworks.gr Ιστοσελίδα:https://www.landworks.gr
© Copyright 2018 - landworks.gr
Top